Ogólne Warunki Współpracy – Projekt

USŁUGA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Nasza drukarnia drukuje wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta. Istnieje także możliwość przygotowania projektu graficznego przez nas. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie.

W przypadku przygotowania przez nas projektu:

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć komplet wszelkich materiałów w spójnej i czytelnej formie, do których zalicza się:
  • cały, zredagowany tekst, który powinien znaleźć się w projekcie (treść, slogany/hasła reklamowe, informacje teleadresowe i inne), dostarczony w postaci elektronicznej (.txt, .doc, .rtf, e-mail) możliwej do edycji; jeśli tekst dostarczony jest w postaci papierowej, dodatkowo doliczana jest opłata za przepisywanie tekstu
  • zdjęcia, obrazy, mapy, grafiki, loga i inne materiały do wykorzystania w projekcie, dostarczone w postaci elektronicznej; minimalna rozdzielczość dostarczanych zdjęć nie powinna być mniejsza niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych); logo w jednym z formatów wektorowych/skalowanych: .cdr, .pdf, .eps, .ai; w przypadku dostarczenia logo w formacie .jpg, .bmp, .tif, Zleceniodawca musi mieć na uwadze, że zostanie ono umieszczone na projekcie wraz z białym tłem, a w przypadku potrzeby usunięcia białego tła, zostanie doliczona dodatkowa opłata;
  • w przypadku zdjęć dostarczanych przez Zleceniobiorce z wiadomego bądź niewiadomego źródła jest on w pełni odpowiedzialny za wszelkie prawa autorskie i osobiste roszczone autora
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dostarczoną gotową wersją projektu, sprawdzić treść oraz ogólny wygląd projektu. W przypadku zastrzeżeń, Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować w punktach spójną i czytelną listę poprawek do naniesienia, przesłaną w całości e-mailem lub dostarczoną bezpośrednio do Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do bardzo dokładnego sprawdzenia całej treści zarówno pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych, jak i wyglądu każdej kolejnej nadesłanej wersji. Może zdarzyć się, że w trakcie fazy projektowej czegoś brakuje, wkradnie się błąd, literówka, lub przesunięcie grafiki. Aby uniknąć konieczności ponownego drukowania, każdy projekt wysyłamy Państwu drogą mailową, z prośbą o dokładnie przejrzenie i akceptację. Prosimy szczególnie o uważne sprawdzenie poprawności numerów telefonów i danych kontaktowych zamieszczonych na reklamach. Jeśli Zleceniodawca nie wnosi żadnych poprawek, oraz zatwierdza projekt – przesyła akceptację otrzymanego wzoru e-mailem.
 4. Ostateczna akceptacja projektu jest równoznaczna z zakończeniem procesu dodawania zmian.
 5. Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów, których nie wskazano na etapie projektowania. Dotyczy to błędów merytorycznych jak i błędnego w mniemaniu Zleceniodawcy wyglądu (użytych grafik, tekstur, kolorów oraz ich ułożenia).
 6. Ostateczna wersja projektu zaakceptowana przez Zleceniodawcę jest wersją z którą będzie porównywany gotowy produkt w razie reklamacji. Jeśli wykonany produkt jest zgodny z zaakceptowanym projektem – Zleceniodawca traci podstawę do reklamacji w zakresie niezgodności projektu.